بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

موسیقی دانان جهان خ

خاچاتوریان آرام ایلیچ(KHATCHATURIAN_AramIlyich)

(تفلیس 6 ژوئن 1903/ مسکو اول مه 1978)

 

 پدرش صحاف بود.پیش از نوزده سالگی استعداد چندانی در زمینه موسیقی ازخود نشان نداد و کمترین آموزشی ندید.با این حال موسیقی محلی قفقاز را که از کودکی با آن انس یافته بود ، می شناخت.در 1992 در مدرسه ی موسیقی (نسین) ویلنسل و کمپوزیسیون فرا گرفت.سپس در کنسرواتوار مسکو شاگرد (میاسکوفسکی) و (والیسنکو) شد.خاچاتوریان متاثر از موسیقی فرانسوی و سنن فرهنگی روسیه جنونی و شرقی بود.با کنسرتو پیانو، کنسرتو ویلن و (رقص شمشیر) که برگزیده ای از باله ی (گایانه) بود ، پیش و پس از جنگ جهانی دوم در سراسراروپا شهرت یافت.

کارهای اصلی : 3 باله ، موسیقی صحنه و فیلم ، یک (سرود استالین) برای کر و ارکستر ، 2 سنفونی ، کنسرتوهایی برای پیانو، ویلن ، ویلنسل ، ویلن و ویلنسل ، یک سونات

برای ویلن و پیانو ، آثاری برای پیانو ، ملودی و تنظیم رقص های عامیانه ، قطعاتی برای (بالالایکا) ، مارش ، هیمن های عامیانه و سرودهای میهنی.

اثرانتخابی : (گایانه) (خایکین) ، کنسرتو پیانو (بوکوف) ، کنسرتو ویلن (اویستراخ) ، کنسرتو ویلنسل (کنوچه ویتسکی).


خرنیکوف تیخون نیکولایوویچ(KHRENNIKOV_TikhonNikolaievitch)

(الت 10 ژوئن 1913/ ؟ )

 

شاگرد مدرسه ی موسیقی (نسین) بود ، سپس در کنسرواتوار مسکو شاگرد (چبارین) شد.موسیقی او که ابتدا زیر نفوذ (هیندمیت) قرار گرفت ، با سود جستن از منابع عامیانه ، ساده تروملایم ترشد.

کارهای اصلی : یک اپرا ، یک باله ، موسیقی صحنه و فیلم ، 3 سنفونی ، یک کنسرتو پیانو و ملودی های زیبا.

آثار انتخابی : مس ها (کنسرت دربار بورگوین) ، آوازها (آنتولوژی برانشار).
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*