بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

فرم در موسیقی فصل دوم

عبارت و فرود ، مقدمه ای بر آثار کلیدی

آدمی سرگیجه می گیرد ، و نمی داند که در این فضای پر از موسیقی چه آهنگی را بشنود.عصر و زمانه ی عجیبی داریم.همه چیز به سرعت در حال دگرگونی است.دنیای موسیقی نیز از این تحولات برکنار نمانده است.هر گز در طول تاریخ این قدر آهنگ نمی ساختند ، و آهنگهای قدیمی را از فراموشخانه بیرون نمی کشیدند.و این قدر موسیقی پخش نم یکردند ، و مردم به موسیقی گوش نمی دادند.گوش ما خواه و ناخواه هر ساعت نغمه هایی را می شنود ، از هر نوع و هر گونه ، و گاهی از دورترین نقطه های زمین و زمان ... و بلندگوها هر دم به صورتی و به مناسبتی آهنگهای قدیم و جدید را مثل رگبارهای بهری فرومی بارند ، و آدمی نمی داند در زیر رگبار نغمه های رنگارنگ به کدام سو روی آورد و به کجا پناه ببرد.ناگفته نگذاریم که حتی دراین زمان که بلندگوها لحظه ای از نغمه پراکنی دست بردار نیستند ، هنوز موسیقی زنده و باطراوت طرفدارانش را حفظ کرده است ، و هر جا که کنسرت یا رسیتال یا نمایش باشد ، و نوازندگان حرفه ای یا آماتور بر صحنه بیایند و هنرنمایی کنند دوستداران بی شمار موسیقی ، از هر طبقه ی اجتماعی و گروه گروه به تالارها می شتابند ، و این امر از پدیده های بزرگ قرن ماست.

و راستی در زیر این رگبار چه باید کرد؟ دو راه بیشتر نیست.یا باید در باران ماند و خیس شد یا راه گریزی پیدا کرد.اما معمولاً کسانی که در این رگبار پرغوغای موسیقی گرفتار شده اند دوست دارند زیر باران بمانند و با آن انس بگیرند.و کمتر به فکر می افتند که تلاشی بکنند و به گوشه ی امنی بروند! حتی دلشان نمی خواهد که کسی دستشان را بگیرد و آنها را به گوشه ی امنی هدایت کند.چون جدا شدن و فاصله گرفتن از چیزهای مأنوس کار ساده ای نیست.دنبال هنرهای مد روز رفتن و کورکورانه به همراه دیگران دویدن از هر کاری ساده تر و مرسوم تر است.

هنر دوستی در این حالت چیزی است سطحی و بی اهمیت.و به نوعی سرگرمی و وقت گذرانی می ماند.و کاری است نظیر عوض کردن کاغذ دیواری اتاقهای آپارتمان ، یا گوش دادن به لطیفه های سبک و بی مایه ی دوستان ، یا گفت و گو درباره ی آب و هوا و نان و آش و سبزی با همسایگان ... که به هر تقدیر لذتی دارد ساده  زودگذر.اما در این کتاب صحبت از هنر واقعی است.و لذت تصور ناپذیر آن ، که در اعماق جان اثر می گذارد.بی تردید کشف اسرار معبد باشکوه موسیقی به سادگی میسر نیست.بر فرض که ما از دور به نمای این بنا نگاه کنیم ، یا کمی جلوتر برویم و آن را دور بزنیم چیز زیادی دستگیر ما نمی شود.برای شناخت بیشتر باید صادقانه و با گامهای استوار وارد معبد شد و با چشم و گوش باز و فکر روشن همه ی زوایای این معبد را دید و کاوید.و باید به جزئیات ، و لوازم و مصالح بنا توجه کرد ، و باید فهمید که سنگپایه های این بنا چقدر مقاوم اسو این بنا چگونه و به چه صورت بر سر پا ایستاده است.
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*