بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

تاریخ موسیقی ایران چند نکته

قبل از شروع مطلب از ذکر چند نکته ناگزیرم:

1- درین کتاب هر جاسنه ای به طور مطلق ذکر شده است به سال هجری شمسی است.ممکن است در تبدیل سنوات هجری قمری به شمسی چند ماهی اختلاف پدید آید ؛ من کوشیده ام که همه را به یک نوع تاریخ ذکر کنم که درک زمان برای خواننده آسانتر باشد.اگر ذکر سنوات میلادی یا قمری برای مقایسه ضرورت داشته است سنه ی هجری قمری را با علامت ه.ق.  وسنه ی میلادی را با حرف (م) نشان داده ام که اشتباهی حاصل نشود.

2- نام اشخاص را همان طور که در زمان خود معروف بوده اند ، نگاشته ام و به ترتیبی که پیش آمده ام اگر فی المثل کلمه ی میرزا و خان از اسم آنها حذف گردیده و به اسم ساده ی خودشان خوانده شده اند همان طور که دوستانشان خطاب می کرده اند نامشان را نوشته ام چنانکه هنوز هم کسانی حیات دارند که اهل موسیقی نام آنها را بدون متعلقات نمی برند ، بنابرین چنانکه شهرت دارند از آنها نام می برم.

3- درین کتاب ، رفتگان را با کلمه ی (مرحوم) و نام زندگان را با کلمات آقا و خانم ذکر نمی کنم ، چون می دانم که اهل هنر با سادگی خوشترند ، پس برای اینکه تساوی را رعایت کرده باشم اشخاص دیگری را هم که اهل موسیقی نبوده و نامشان به مناسبتی در اینجا آمده است به همین ترتیب نام برده ام.امیدوارم این رسم که برخلاف معمول ماست بر کسی گران نیاید : همه آقا و سرور من هستند.

4- اگر از هنرمندانی نام برده ام که عکسشان را درین کتاب نمی بینید ، من هم نداشته ام.اگر دوستانشان داشته باشند و برایم با شرح حال بیشتری بفرستند نه تنها ممنون می شوم بلکه در بخش دوم به نظر عموم خواهید رسید و همه شکر گزار خواهند شد.من درین قسمت برای اینکه ایرادی باقی نماند در روزنامه ی اطلاعات و مجله ی موزیک ایران منظورم را آگهی کردم و از کسانی که شرح حال یا عکس موسیقی دانها را دارند تقاضای همکاری کردم ولی اکنون که چند ماه می گذرد کسی هنوز چیزی برایم نفرستاده است و آنچه درین کتاب ملاحظه می کنید مطالب و عکسهائیست که به زحمت و با رفت و آمدهای بسیار به دست آورده ام و درین قسمت مدیون برخی دوستان صمیمی و هنرمند هستم که هر چه از دستشان برآمد در راهنمائی و همکاری کوتاهی نکردند و چون نام آنها به تدریج درین کتاب خواهد آمد از ذکر اسمشان درین جا خودداری می کنم تا حمل برریا و تملق نشود.

5- وقتی نوشتن کتاب را آغاز کردم در نظر داشتم که تمام آن را در یک جلد انتشار دهم ولی چون مطلب بسیار و قطر کتاب زیاد می شد و با قیمت گران در دسترس شما قرار می گرفت ناچار آنرا به چند بخش تقسیم کردم.معمول چنین است که کتابهای تاریخی را با شروع و خاتمه ی یک حادثه ی مهم سیاسی تطبیق می دهند و هر چند این کتاب ، تاریخ موسیقی نیست اما چون سرگذشتی است که چندان هم با وقایع تاریخ بی رابطه نمی باشد ، بنابرین بخش اول را از آغاز دوره ی مشروطه یعنی سال 1285 شروع و در آبان 1304 که زمان انقراض قاجاریه است ، تمام می کنم ولی چون اشاراتی به زمان قبل هم می شود ؛ می توان این بخش را (موسیقی دوره قاجاریه) نامید.

اکنون برای روشن شدن مطلب یک مقدمه تاریخی می نگارم سپس سرگذشت را آغاز میکنم.ولی در ضمن کتاب هر جا لازم باشد بازهم بزمان گذشته برمیگردیم و سوابق تاریخی را نیز مینویسم تا رشته ی مطلب بهم پیوسته شود و نکات تاریخ ناگفته نماند.
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*