بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

تاریخ موسیقی غرب ، جلد اول مقدمه

من كتاب «تاريخ موسيقي» را به دوستداران هنر ، به خدمتگزاران فرهنگ و تمدن ، به صاحبان  ذوق و كساني كه به نحوي در تجديد حيات علمي و هنري كشور ما مي كوشند تقديم مي كنم .

اين كتاب شرح زندگاني و مساعي مرداني است كه عمري در راه انسانيت سپري كرده اند و نام هر يك براي افتخار ملتي كافي است .

باخ ، بتهون ، شوپن و چايكوسكي كه طنين نام آنها هم اثر موسيقي در ذهن انسان دارد از ميان آن گروه برخاستند ولي صدها آهنگساز ديگر نيز در اين راه گام سپردند و بسياري از آنها سوختند تا مشعل تمدن را بيفروزند . آنها در حيات خود رنج بسيار بردند ، طعم ناكامي چشيدند، شاهكار خود را با اميد فراوان تقديم كردند و نيشخند و تمسخر ديدند . تنگدستي تقريباً شامل حال همه بود ولي محروميت از آسايش زندگي مانع فعاليت آنها نشد زيرا در برابر همه سختيها آنها هدف بزرگي داشتند و در قبال آن به هر كاري توانا شدند .

امروز وقتي به آن رادمردن مي انديشيم با خود مي گوييم «خوشا به روزگار آنها كه به زيبايي دست يافتند ودر مساعي عالم انسانيت سهمي دارند .» و اين افتخار پاداش آنهاست .

اما براي مردمي كه از هنر موسيقي بهره ندارند لااقل اميد دوست داشتن موسيقي باقي است و بسياري از محققين برآنند كه فهم و تقديس هنر خود هنري است و هر كس به كشف رموز آن قادر نيست . موسيقي حقيقتي عميق و پرمايه دارد و بي جهت نيست كه فلاسفه يونان و ايران آن را در مبحث رياضيات آوردند .

براي شناسايي موسيقي ما به تاريخ زندگاني و آثار آهنگسازان احتياج داريم زندگاني آنها جزئي از حيات اجتماعي ما و موسيقي آنها وجهي از بيان حال و احساسات ماست . سير زمان ، بعد مكان و اختلاف مليت آنها را از ما جدا نمي كند زيرا زبان و احساساتي كه در عالم انسانيت مي جوييم براي همه ابناء بشر يكسان است .

اين كتاب كه در دو مجلد نوشته شده و مشتمل بر شرح حال آهنگسازان و تاريخ هنر موسيقي از عهد قديم تا دوره معاصر است و سعي بسيار شده كه مطالب آن براي هر طبقه از خوانندگان سودمند باشد ، با آنكه پيش تر كتابي با اين تفصيل در زبان فارسي تأليف نشده معهذا به عذر آغاز كار از تهيه منابع صحيح و دقت لازم غفلت نشده ، اميد است مورد قبول دوستداران موسيقي واقع شود و پايه اي براي تحقيقات آيندگان باشد                     

                          

                                                                               سعدي حسني

اقتباس از کتاب تاریخ موسیقی ، سعدی حسنی
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*