بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

آموزش تصویری آهنگ تولد برای ارگ

آموزش تصویری آهنگ ولگاولگا برای پیانو

آموزش تصویری آهنگ Fur Elise برای پیانو

آموزش تصویری آهنگ خوابهای طلایی برای پیانو

آموزش تصویری آهنگ پیش درآمد اصفهان برای پیانو

آموزش تصویری مقدماتی پیانو

آموزش تصویری تئوری و مبانی موسیقی

آموزش تصویری ریتم

آموزش ردیف های آوازی استاد محمود کریمی(سایر دستگاه ها)

آموزش ردیف های آوازی استاد محمود کریمی(دستگاه همایون)

آموزش ردیف های آوازی استاد محمود کریمی (دستگاه شور)

فرهنگ لغت موسیقی (با بیش از 6 هزار لغت)دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*