بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

فواصل سوم

راهنما : برای اجرای فایل زیر نیاز است در سیستم خود نرم افزار Adobe Flash Player را نصب داشته باشید.

تئوری و مبانی موسیقی
فواصل - فواصل سوم
برگشت به  فهرست سایت موسیقی بیان


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*