بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

نام فواصل

راهنما : برای اجرای فایل زیر نیاز است در سیستم خود نرم افزار Adobe Flash Player را نصب داشته باشید.

تئوری و مبانی موسیقی
فواصل - نام فواصل
برگشت به  فهرست سایت موسیقی بیان


دیدگاه کاربران

کاربر : مهرانشما بی نظیرید واقعا. ممنون ♥♥ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*