بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

پرسش و پاسخ نت خوانی

قیمت خرید : 10000 تومان