بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

با تشکر از توجه شما بازدیدکننده ی گرامی به سایت موسیقی بیان

آموزش تصویری ریتم / تاریخ ثبت : سه شنبه 27 مهر 1395

لیست دروس :
درس اول : شامل 6 فایل تصویری(تعریف ریتم،اجرای ریتم منظم،نمونه موسیقی با ریتم منظم،ریتم نامنظم،نمونه موسیقی با ریتم نامنظم،خلاصه درس)
درس دوم : شامل 7 فایل تصویری (ریتم متریک،تشخیض متریک ها با استفاده از ضربهای قوی و ضعیف،متریک دوتایی،متریک سه تایی،متریک چهارتایی،خودآزمایی،خلاصه درس)
درس سوم : شامل 6 فایل تصویری(نوشتن متریک،نوشتن متریک یک ضربی با شکل گرد،نوشتن متریک دو ضربی با شکل گرد،نوشتن متریک سه ضربی با شکل گرد،نوشتن متریک چهارضربی با شکل گرد،توضیحات و خودآزمایی)
درس چهارم : شامل 10 فایل تصویری (نوشتن متریک دوضربی با شکل سفید،نوشتن متریک سه ضربی با شکل گرد،نوشتن متریک سه ضربی با شکل سیاه،نوشتن متریک دوضربی با شکل چنگ،متریک سه دو،متریک سه هشت،متریک چهار دو،متریک چهارچهار،متریک دو دو یا کات تایم،جمع بندی)
درس پنجم : شامل 7 فایل تصویری (متریک های معمولی،متریک لنگ،متریک پنج چهار،متریک نه هشت)
درس ششم : شامل 10 فایل تصویری (تقسیمات دوتایی همراه با مثال،تقسیم گرد به دو قسمت مساوی،تقسیم سفید به دو قسمت مساوی،تقسیم سیاه به دو قسمت مساوی،تقسیم چنگ به دو قسمت مساوی،تقسیمات دوتایی هر ضرب،تقسیمات دوتایی هر ضرب چنگ،تقسیمات دوتایی هر ضرب سیاه)
درس هفتم : شامل 11 فایل تصویری (شرح درس،مثال،تقسیم گرد به چهارقسمت مساوی،تقسیم سفید به چهارقسمت مساوی،تقسیم سیاه به چهار قسمت مساوی،تقسیم چنگ به چهار قسمت مساوی،تقسیم دولاچنگ به چهار قسمت مساوی،متریک چهارتایی همراه با مثال،متریک سه تایی همراه با مثال)
درس هشتم: شامل 18 فایل تصویری (تعریف میزان ساده،تبدیل میزان ساده به ترکیبی،تعیین عدد میزان،تبدیل میزان ساده به ترکیبی و بالعکس،میزان با دو چنگ،میزان با سه چنگ و ...... میزان با 12 چنگ،سوال
درس نهم: شامل 9 فایل تصویری (تریوله،تریوله سیاه همراه با مثال،تریوله چنگ همراه با مثال،تریوله سفید همراه با مثال،تریوله دولاچنگ همراه با مثال)
درس دهم: شامل 7 فایل تصویری (تعریف دوئله،دوئله چنگ با مثال،دوئله سیاه با مثال،دوئله دولاچنگ با مثال)


پسورد فایل : www.bayanmusic.com

خرید فایلهای تصویری آموزش ریتم
حجم فایل : file1:185 mb file2:245 mb
تعداد دروس : 10 درس
قیمت خرید : 10000 تومانلیست دروس آموزش تصویری ریتم (رایگان)

شماره درستشریح درسحجم فایلزمان فایلدانلود
درس دوم متریک دوضربی(یک دقیقه از فیلم آموزشی) 5.65 مگابایت 01:03 دانلود
درس چهارم ضد ضرب(یک دقیقه از فیلم آموزشی) 7.08 مگابایت 00:43 دانلود
درس سوم نوشتن متریک یک ضربی با استفاده از شکل گرد 5.56 مگابایت 01:00 دانلود


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*